Et nyt gammelt bibliotek

Vi har kigget dybt i vores gamle materialer, og gjort en del af det tilgængelige igen via hjemmesiden. Det drejer sig om lister over litteratur, artikler m.m. som selvfølgelig relaterer sig til Kina, og som (måske) kunne være interessant at læse eller genlæse.

Der er tillige en række anmeldelser af nogle af bøgerne, som I medlemmer har været så venlige af lave. Listerne er på ingen måde fyldestgørende, og derfor vil vi opfordre til at I kommer med forslag til hvad vi kan supplere dem med. Det gælder naturligvis også m.h.t. anmeldelserne.

I gemmerne ligger også tre rejsebeskrivelser fra 2003 og 2005, som lige skal konverteres inden de igen bliver tilgængelige via hjemmesiden. Mon ikke der blandt jer medlemmer der ude, skulle være nogle stykker som kunne supplere med nogle rejsebeskrivelser af nyere dato?. Derudover findes der en (rejse) huskeliste som nok kunne trænge til en revision – hvilket I meget gerne må være behjælpelige med når den bliver lagt op.

Hvis nogen skulle være bekendt med materiale, som kunne være af interesse for kommende adoptanter, modtager vi meget gerne materialet eller link der til, så vi kan supplere samlingen.

I samme åndedrag vil vi her opfordre alle jer der har været på tilbagerejse, til at lave et indlæg om turen, så vi også kan få eksempler på den side af adoptionshistorien tilgængelig på hjemmesiden. Indhold og omfang er der som udgangspunkt ingen krav til.

Det ovenfor omtalte materiale, som nu er gjort tilgængelig, kan findes via menuen under “Bibliotek“.

God fornøjelse.

Share Button

Så er hjemmesiden i luften

Så lykkedes det endelig at få hjemmesiden, facebook gruppen og google+ i luften.

Det betyder at du kan knyttes til google+ og facebook gruppen hvis du er medlem af foreningen og har oprettet en konto på de 2 sociale medier!

Vi forventer os meget af, at vi nu har skiftet vores brug af IT! Vi håber at møde rigtig mange af jer på facebook, så vi kan få gang i flere aktivieter, skabe mere kontakt mellem jer familier, indsamle og udveksle erfaringer og fremme andre af de gode formål vi finder i vores vedtægter.

For at det kan lykkes, er vi afhængig af hinanden og dermed også at alle der har noget på hjertet byder ind 🙂

Så meld ind på facebook, eller skriv til en eller flere af os i bestyrelsen (Se kontakt oplysniger her på hjemmesiden), og tilknyt os i google+ og se alle de dejlige billeder fra foreningens aktivieter og find relevante dokumenter, eller kom med forslag til forbedringer.

Vi glæder og til at snakke med jer 😉

Share Button

Nyt layout

Kære besøgende!

Vi har besluttet at omlægge hele foreninges brug af IT!

Det skyldes forskellige ydre omstændigheder, som vi er nød til at tilpasse os. Det betyder blandt andet, at vi vil etablere en facebookside, hvor dialogen med medlemmerne primært vil foregå. Hjemmesiden vi derimod forblive “foreningens ansigt” ud i verdenen!

Vores kontaktoplysniger er stadig de samme.

Den nye hjemmeside og facebook siden påregner vi vil være klar i løbet af fredagen den 12. juli 2013.

Share Button