Nyt layout

Kære besøgende!

Vi har besluttet at omlægge hele foreninges brug af IT!

Det skyldes forskellige ydre omstændigheder, som vi er nød til at tilpasse os. Det betyder blandt andet, at vi vil etablere en facebookside, hvor dialogen med medlemmerne primært vil foregå. Hjemmesiden vi derimod forblive “foreningens ansigt” ud i verdenen!

Vores kontaktoplysniger er stadig de samme.

Den nye hjemmeside og facebook siden påregner vi vil være klar i løbet af fredagen den 12. juli 2013.

Share Button