Indkaldelse til generalforsamling – Virtuelt

Corona igen, igen …

Vi behøver vel næppe sige det, men gør det alligevel. Corona hærger stadig, og det påvirker os endnu engang.

Det betyder at vi igen i år IKKE afholder Kinesisk Nytårsfest. Vi fastholder derimod at afholde generalforsamlingen, men denne gang virtuelt!

Medlemmer af Kinaforeningen vil i december modtage et Nyhedsbrev på e-mail. I Nyhedsbrevet står der mere om afholdelsen af generalforsamlingen 2022.

I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på at bestyrelsen har vedlagt to forslag om kontingentfritagelse med de seneste års Coronasituation som begrundelse.

Torben har desværre valgt at trække sig som formand for foreningen. I følge vedtægterne er det generalforsamlingen der vælger formanden, og i bestyrelsen har vi et stærkt ønske om at der er mindst én uden for bestyrelsen der ønsker at stille op til formandsposten, så vi kan få nye kræfter i bestyrelsen.

Vi kan hverken tilbyde kaffe, kage, god kinesisk inspireret mad, hyggelige pyntede rammer, besøg fra ambassaden, underholdning eller fyrværkeri, men håber på at en stor del af jer finder tid og lejlighed til at deltage i generalforsamlingen.


Ordinær generalforsamling

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamlingen, som afholdes:

Virtuelt – Lørdag d. 29. januar 2022 kl. 11.00

[Link til møde findes i tilsendte Nyhedsbrev fra december 2021]

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Valg af referent 

4. Bestyrelsens beretning 

5. Godkendelse af regnskab for senest afsluttede kalenderår 

6. Vedtagelse af budget og kontingent for indeværende kalenderår 

7. Valg til bestyrelsen, jf. §4 – (formand og bestyrelsesmedlemmer)

8. Valg af delegerede til Landsforeningen Adoption & Samfunds generalforsamling jf. §8

9. Valg af revisor 

10. Handlingsplan for indeværende kalenderår 

11. Indkomne forslag 

12. Eventuelt 

Forslag til generalforsamlingen fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår – og at Corona snart bliver at betragte som en helt alm. virus …

Share Button

2 Replies to “Indkaldelse til generalforsamling – Virtuelt”

  1. 2021.12.23 – 19.30
    Så er Nyhedsbrevet sendt ud til alle medlemmer, som vi har mailadresser på!
    Har du på nuværende tidspunkt IKKE modtaget Nyhedsbrevet, er det nok fordi du har fået ny mailadresse, eller at vi slet ikke har din mailadresse.
    Det kan du gøre noget ved, ved at skrive til Winnie 😉

Skriv et svar