Kinaforeningen byder Tigerens år velkommen uden Nytårsfest

På tærsklen til den helt store genåbning af samfundet, lykkedes det at afholde den årlige generalforsamling i Kinaforeningen. Denne gang virtuelt og ikke, som vi plejer, i forbindelse med foreningens afholdelser af Kinesisk Nytår. Nytårsfesten måtte igen i år aflyses pga. truslen fra Corona.

Udover de sædvanlige punkter på dagsordenen, havde bestyrelsen, i lyset af de sidste års begrænsninger i aktiviteterne pga. Corona restriktioner, fremlagt forslag om at der IKKE opkræves kontingent for 2020 og 2021. Forslaget blev da også enstemmigt vedtaget.

Torben har valgt at stoppe som formand. Faktisk ville han være stoppet sidste år, men der måtte vi som bekendt aflyste Nytårsfest og generalforsamling. Formanden vælges af Generalforsamlingen. Valget af formand blev Søren Hansen, der de seneste år også har fungeret som næstformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg.

En ny tid forude

Håbet er som bekendt lysegrønt. Og i bestyrelsen synes vi at fremtiden ser lysegrøn ud. Vi er fortrøstningsfulde, og tror på at Kinaforeningen i 2022 bliver som tigeren: stærk, ambitiøs, modig, entusiastisk, generøs og forpligtende. Vi håber og tror derfor at I vil bakke op om foreningen og aktiviteterne, som I har gjort det før Corona.

I lyset af de nye udmeldinger omkring ophævelsen af Corona restriktioner, vil vi på kommende bestyrelsesmøde se på mulighederne for at genoptage nogle af de tidligere aktiviteter i løbet af året, såsom cafeaften om tilbagerejse, kinesisk madlavning, og håber på at der også vil være medlemmer rundt om i landet der har lyst og mod på at arrangere lidt aktiviteter lokalt. Og så ser vi frem til at starte 2023 med Kinesisk Nytårsfest og tilhørende generalforsamling i forbindelse med foreningens 25 år jubilæum!

Vi vil sætte stor pris på at I som medlemmer kommer med ideer og forslag til hvad og hvor vi kan lave små eller store aktiviteter rundt om i landet. Har I nogle ideer, så henvend jeg endelig til en i bestyrelsen, så vi kan hjælpes ad med at få dem ført ud i livet.

Bestyrelsen.

Share Button

Skriv et svar