Ankestyrelsen – Tilbud om gruppeforløb om “adoptionsmestring” for adopterede

Ankestyrelsen gennemfører i løbet af 2014 et antal gruppeforløb i forbindelse med et nyt pilotprojekt med  titlen ”Adoptionsmestring”

Ankestyrelsen oplyser, at gruppeforløbet vil have fokus på en række særlige temaer, men deltagerne vil også selv kunne bringe emner ind i gruppeforløbet f.eks.

Hvem er jeg?

Hvor hører jeg til?

Tanker om mit biologiske ophav og mit fødeland?

Mine særlige evner?

At fange det bedste i situationen?

Hvad gør jeg, når nogen kalder mig ”skævøjet” eller andre mærkelige ting? Kan jeg sætte ord på?

Målgruppen er i første omgang unge mellem 11 og 13 år, men hensigten er, at konceptet udvides til at omfatte adopterede helt op til 18 år

Ankestyrelsen oplyser, at der i løbet af september 2014 vil blive introduceret 4 gruppeforløb afhængig af interessen. Ankestyrelsens kursussekretariat er derfor interesseret i henvendelser fra familier, der ønsker at høre nærmere om tilbuddet.

Grupperne mødes hver 2. uge 5 gange af 2 timers varighed. Grupperne ledes af en adoptionsfaglig  konsulent tilknyttet Ankestyrelsen.

Interesserede bedes kontakte Ankestyrelsens Kursussekretariat på telefon 6189 73 36 eller via email kursus-fam@ast.dk

Læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside http://ast.dk/born-familie/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier/endnu-flere-tilbud-til-adopterede-og-deres-familier

Share Button

Skriv et svar