Henvendelse vedr. undersøgelse om transnationale adoptioner

Foreningen har modtaget nedenstående henvendelse vedr. undersøgelse i forbindelse med et speciale under SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd):

Jeg er pt. i gang med mit speciale vedrørende transnationalt adopterede. Dette skrives i samarbejde med SFI.

Specialet vil vedrøre følgende tematikker: identitet, primære relationer og betydningen af egen fortælling.

I den forbindelse søger jeg derfor interviewpersoner, der har lyst til at dele / give mig indsigt i deres historie.

Yderligere søger jeg en variation i interviewpersonerne, der gerne må repræsentere begge køn, forskellig uddannelsesbaggrund. Dertil søger jeg hvis muligt nogle som oplever det at være adopteret positivt/neutralt/negativt. Interviewpersonerne skal ideelt set være mellem 20-29år.

Det skal nævnes at interviewpersonerne vil være anonyme.

Mange venlige hilsner

KICKI RYDSKOV
STUD.SCIENT.SOC.
STUDENTERMEDHJÆLPER – SPECIALESKRIVENDE
AFDELINGEN BØRN OG FAMILIE
HERLUF TROLLESGADE 11, DK 1052 KØBENHAVN K

TLF: + 45 33 48 08
WWW.SFI.DK

Share Button

Skriv et svar