CCAA set indefra – 2006

Onsdag d. 15. nov. 2006 var Kinaforeningen inviteret på besøg hos CCAA i Beijing. Foreningen var repræsenteret ved formand Ian Winther og næstformand Ulla Jahn. Ved besøget havde vi hjælp af DanAdopts medarbejder i Kina, Christina Wang, som bistod med tolkning fra engelsk til kinesisk.

Velkomst

CCAA har til huse på 13. og 14. sal i en høj glasbygning i den nordlige del af det centrale Beijing. Heroppe blev vi modtaget af vores kontaktperson i CCAA’s Administrative Office, Mr. Wang. Efter en hurtig introduktion blev vi ledt op på 14. sal for at møde Vice-generaldirektør Zhang Zhong. Mr. Zhang fortalte os, at CCAA samarbejder med 160 organisationer i 16 lande.

Vice-generaldirektør Zhang med Kinaforeningens delegation

Vi talte længe om de stigende ventetider. Der kommer flere og flere ansøgninger – ikke kun fra udlandet, men også fra Kina. Samtidig bliver der færre børn. De unge kinesere er mere oplyste og har ikke det samme store ønske om en dreng, som man havde tidligere. En del unge kvinder ønsker ikke at gennemgå en graviditet og vil derfor hellere adoptere. Set med kinesiske øjne er det positivt, at der er færre børn og flere indenlandske ansøgere. Men for danske adoptanter er det selvfølgelig ikke særligt gode nyheder.

Vice-generaldirektørens kontor med masser af børne-billeder

På Mr. Zhang’s store og lyse kontor var masser af billeder af adopterede kinesiske børn. Det gik igen i hele organisationen – der var billeder af børn alle vegne. Og det var primært private fotos enten sendt til CCAA af familier eller taget på CCAA’s rejser rundt om i verden.

Vi fortalte om Kinaforeningen. At der er et netværk, når børnene har forladt Kina og at vi, som forældre, har en helt speciel interesse for Kina og kinesisk kultur. Det var noget, som Mr. Zhang helt tydeligt satte stor pris på. Vi overrakte en flot bog med billeder og beskrivelser af mange af Kinaforeningens børn. Bogen var blevet lavet til denne specielle anledning. Mr. Zhang blev meget glad for den og brugte lang tid på at blade rundt i den.

Registrering og tildeling af log-in dato

CCAA består af i alt 9 afdelinger, hvoraf vi så de fire, som er direkte involveret i sagsbehandlingen og formidlingen til udlandet. Det er:

 • Administrative Office Adopter’s Eligibility
 • Review Department
 • Child’s Inter-country Placement Department
 • Archives Management Department

Documents receiving and sending

– hører under Administrative Office. Her modtages ansøgernes dokumenter fra de formidlende organisationer og invitationsbrevet sendes herfra. Der sidder fire medarbejdere på dette kontor. Én tager sig af registrering, én tager sig af hastesager, dvs. hvis man søger om ældre barn, special-need barn, hvis man er dansker bosiddende i Kina, HongKong eller Taiwan, eller man er kineser bosiddende i udlandet. Der er to personer, som sender invitationsbrev til ansøgerne.

Et lille udvalg af sagsmapper

Der er mapper alle vegne hos CCAA. Men indtrykket var, at de har styr på deres mapper. De er utroligt systematiske og velorganiserede.

Når papirerne er registreret og har fået den berømte log-in-date, sendes de til Bridge of Love Adoption Service (BLAS). De sørger for oversættelse af alle dokumenter til kinesisk. BLAS er en statsorganisation, som assisterer ved oversættelser og rejser. Efter oversættelse bliver dokumenterne sendt til:

Adopter’s Eligibility Review Department

I daglig tale kaldet review. Review ledes af Direktør Xing.

Der er 11 medarbejdere ansat på dette kontor. Alle medarbejdere arbejder med alle ansøgerlande. Dvs. det er ikke den samme medarbejder, som gennemgår alle de danske ansøgninger. Det er i review, at ansøgningen bliver kigget grundigt efter i sømmene. De er meget minutiøse, og alle oplysninger er vigtige!

Matching Department

Vær opmærksom på at:

 • Fotos skal være tydelige og sat på med lim. Ingen hæfteklammer, da billederne skal scannes ind hos CCAA.
 • Paskopierne skal være tydelige. De helt små bogstaver skal også kunne læses.
 • I den del man selv skal formulere, er det meget vigtigt, at man skriver tre ting:
  • Hvorfor man ønsker at adoptere
  • At man vil opdrage og uddanne barnet
  • At man garanterer, at man ikke vil misbruge eller svigte barnet
Kontoret hvor man matcher børn til adoptanter

Det kan lyde underligt i vores ører, at man skal garantere ikke at misbruge eller svigte barnet, for det er jo et ønskebarn, men det blev meget kraftigt pointeret af Mr. Xing, at man SKULLE love det. CCAA ser det som en garanti, når man skriver det.

Når gennemlæsningen af dokumenterne er slut, ekspederes de videre til:

Child’s Inter-Country Placement Department

– også kaldet matching department. Der er 8 ansatte og afdelingen ledes af Direktør Tang. En utroligt sød og engageret mand, som i flere dage havde glædet sig til vores besøg, så han kunne høre, hvordan børnene har det og høre mere om, hvad en forening som Kinaforeningen laver. Han var meget begejstret for at høre, at der findes et netværk for børnene efter, de har forladt Kina og at vi, som forældre, respekterer deres kinesiske baggrund. Arbejdsgangen er således, at nogle dage læser hele afdelingen kun børnepapirer igennem, dvs. papirerne, som er kommet fra børnehjemmet. Andre dage læser de kun ansøgninger fra adoptanter. Igen andre dage matcher de. Hver medarbejder har bestemte lande, som han eller hun er ansvarlig for.

Mr. He matcher børn til Danmark!

Vi spurgte direkte, hvad det er, de kigger på, når de skal matche et barn til en familie? Svaret var, at de kigger på beskrivelsen af familien, på billederne – om man virker kærlige, og så ser de på eventuelle ønsker. De kigger nøje på ens indkomst, job og hvor mange man er i familien. De ser på beskrivelsen fra børnehjemmet af barnet og på barnets alder.

Mht. ønsker, kan CCAA ikke opfylde ønsker om køn, børnehjem eller provins. Men har man allerede et barn fra Kina, kan man godt ønske et barn fra samme del af Kina, f.eks. nord eller syd. Det vil de tilstræbe at imødekomme, men det kan selvfølgelig være svært at opfylde alle ønsker i en gruppe.

Mr. He i færd med at gennemse børnepapirer

Vi hilste på Mr. He, som blandt andet har Danmark som sit arbejdsområde, og han har de seneste tre år matchet stort set alle de danske børn.

Fra matching department bliver papirerne sendt til de formidlende organisationer. Når CCAA derefter har modtaget acceptbrevene, sendes invitationsbrevet til ansøgerne.

Archives Management Department

Direktør Liu leder efter formandens ældste datter

Afdelingen ledes af Direktør Liu. I Archives modtager de rapporterne, som bliver lavet seks og tolv måneder efter hjemtagelse. Rapporten bliver nøje gennemgået, og man iagttager barnets udvikling og tilknytning til den nye familie. Mht. special-need børnene, er man ekstra opmærksom på at følge deres udvikling og sammenligner 12 måneders rapporten med 6 måneders rapporten. De sammenligner normalt ikke rapporterne for de øvrige børn, med mindre der har været noget at bemærke i 6 måneders rapporten. Rapporterne samt billederne bliver IKKE videresendt til børnehjemmet.

De to rapporter bliver sammen med alle barnets papirer og forældrenes ansøgning samlet i en mappe med sagsnummeret på. Mapperne bliver arkiveret på et fjernlager et andet sted i Beijing. Her står de i nummer orden i nummererede arkivreoler, så mapperne er nemme at finde igen. Der er på nuværende tidspunkt ca. 100.000 mapper på fjernlageret, hvilket er alle de adoptioner CCAA har formidlet, siden de startede i 1994.

Alle søgefunktioner blev demonstreret for os

At CCAA har styr på tingene, fik vi et bevis på, da Mr. Liu tilbød at finde journalerne på vores børn. Han skulle blot have sagsnummeret. Det står på invitationsbrevet. Alternativt barnets kinesiske navn, provinsen, børnehjemmet og adoptionsåret.

I databasen ligger kun nogle forsider og få oplysninger. Man kan bl.a. se barnets fødselsdag, datoen for matchning, og hvem, der har matchet barnet. Man kan også se sagsnummeret, hvis man ikke kan finde det på sit invitationsbrev. Sagsnummeret refererer til mappen, som står på fjernlageret. I mappen vil der være alle de papirer, som har været brugt i forbindelse med at barnet blev stillet i forslag, og der vil ofte – men ikke altid – være oplysninger, som adoptanterne ikke er bekendt med! Det kan f.eks. være en udtalelse fra personen, som har fundet barnet, oplysninger fra børnehjemmet m.m. Alt er på kinesisk.

Her bliver det muligt at gennemse sit barns sagsmappe

Direktør Liu oplyste, at CCAA er i færd med at indrette et rum, hvor det er planen, at adoptivforældrene – i forbindelse med en tilbagerejse – skal kunne sidde og kigge alle barnets papirer igennem. Der vil blive opstillet computere, da det fremover er meningen, at alle dokumenter skal scannes ind, så alt kommer til at ligge på computeren, men det bliver kun for de nye sager. I dette lokale hænger meget passende en kalligrafi, hvor der står ”Rødder”. Kinaforeningen følger dette interessante tiltag og vil informere om procedure m.m., når dette bliver muligt.

Børnehjem SWI/CWI

Børnehjemmene hører under Ministry of Civil Affairs og dermed ikke direkte under CCAA, hvilket gjorde, at der var spørgsmål, vi ikke kunne få helt klare svar på. Der var også nogle opfordringer, som formodentlig heller ikke kommer videre til børnehjemmene.

Vi fortalte, at det betyder meget for os som adoptivforældre, at få hver en lille brik til det puslespil, som er vores børns liv, før de kommer til os. At få billeder af barnet på børnehjemmet, at børnehjemmet gemmer det tøj, tæppe, den kasse vores barn er fundet i.

Direktør Tang studerer Kinaforeningens nyhedsbrev

CCAA kunne fortælle os, at det er helt i orden at besøge børnehjemmet i forbindelse med en tilbagerejse. Der skal ansøges om tilladelse til et besøg, og dette gøres hos den formidlende organisation, som via CCAA indhenter den nødvendige tilladelse.

Man er meget velkommen til at sende billeder og beskrivelser af børnene til børnehjemmet efter hjemkomst. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle, som kan læse engelsk. Det vil derfor være en god ide, at få oversat beskrivelserne til kinesisk. Sørg også for at have adressen til børnehjemmet på både engelsk og kinesisk. Børnehjemmene er meget glade for at høre om, hvordan det går deres børn. Man skal ikke forvente at få svar fra børnehjemmet, og børnehjemmet kan heller ikke påtage sig at tage billeder eller lignende. Den tid, der bruges på sådanne opgaver, går fra de børn, som opholder sig på børnehjemmet.

”Post Adoption”

Direktør Tang studerer Kinaforeningens nyhedsbrev

Ud over bogen til CCAA, havde vi også Nyhedsbreve og foldere med, så CCAA kunne se lidt materiale om det, Kinaforeningen laver. Nyhedsbrevet var fra september 2006, hvor deres kollegers besøg i Danmark var beskrevet. Der var også en artikel, hvor en familie beskriver adoptionen og især tiden lige efter hjemkomst med deres datter, som var 5 år ved overdragelsen. Den var de meget glade for at se.

Det var helt tydeligt, at selvom de formelt har afsluttet deres arbejde, og børnene er godt integrerede i deres nye familier, så betyder det meget for personalet at vide, at børnene har det godt. Vores kontaktperson, Mr. Wang, laver et internt nyhedsbrev hos CCAA, og han bad om at få artiklen på engelsk, så han kunne trykke den.

Direktør Tang og Ulla Jahn

Derudover var han meget interesseret i at få lignende artikler, så hvis der blandt Kinaforeningens medlemmer skulle være interesse for at sende en artikel til CCAA, skal artikel og evt. billeder sendes til Kinaforeningen, som herefter vil sørge for, at den ender hos CCAA.

Besøget hos CCAA foregik i en meget uformel og rar atmosfære, hvor vi hele tiden fornemmede organisationens interesse for børnene. Der blev svaret venligt og imødekommende på alle spørgsmål, og vi kunne fotografere så meget, vi ville. Alt medvirkede til, at vi havde et meget spændende og udbytterigt besøg.

Skrevet af:
Ian Winther & Ulla Jahn
Januar 2007

Share Button