Vedtægter og formål

Kinaforeningen er en forening for kommende og nuværende familier med adoptivbørn fra Kina,  og er samtidig “landegruppe” i foreningen Adoption og Samfund.

Foreningen er ikke politisk, men har som formål at:

  • skabe kontakt mellem familier med adoptivbørn fra Kina
  • formidle kontakt til kommende forældre, der venter barn fra Kina
  • indsamle og udveksle erfaringer mellem foreningens medlemmer
  • udbrede viden om Kina og landets kultur til foreningens medlemmer og andre interesserede
  • skabe netværk for børn adopteret fra Kina
  • skabe kontakt til andre, herunder foreninger og institutioner, som arbejder med adoption eller kinesisk kultur
  • rådgive vedrørende adoption fra Kina
  • udbrede kendskabet til foreningens arbejde

For at vi som forening skal kunne opfylde alle disse formål, er vi i høj grad afhængige af medlemmernes bidrag! Til det formål har vi bl.a. oprettet en facebookside, som kun er tilgængelig for medlemmer.

Du kan se alle vedtægterne ved at følge nedenstående link:
Kinaforeningens vedtægter

Share Button