Adoptions-relaterede bøger

Cecere, Laura A: The Children Can’t Wait: China’s Emerging Model For Intercountry Adoption
Forfatteren har selv adopteret to piger fra Kina. Bogen beskriver meget detaljeret Kinas årelange tradition for adoption. I bogen beskrives først adoption, som den er foregået inden for Kinas egne grænser i århundreder og dernæst international adoption, som den foregår i dag. Kinas ét-barns politik beskrives meget indgående, begrundelser for den, samt hvilken betydning denne politik har haft for kønsfordelingen.

Evans, Karin: The Lost Daughters Of China
Forfatteren har to piger adopteret fra Kina. Hun fortæller om adoptionen af sin ældste datter og de tanker, som det satte i gang. Hun beskriver de vilkår, piger i Kina har levet under i generationer.

Johnson, Kay Ann: Wanting A Daughter, Needing A Son Anmeldelse
Forfatteren er selv adoptivmor til en datter fra Kina. Hun har forsket i adoption, børnehjem og hittebørn i Kina. Bogen består af selvstændige artikler.

Klatzkin, Amy: A Passage To The Heart
Bogen er en samling af over 100 korte artikler taget fra nyhedsbreve og tidskrifter udgivet af amerikanske, engelske og canadiske foreninger af forældre med børn fra Kina. Artiklerne handler om en lang række emner inden for adoption af kinesiske børn.

Share Button