Nyt-år og generalforsamling

Et nyt (kinesisk) år er forlængst startet, men det blev uden fejring i regi af Kinaforeningen!

For få tilmeldte endte med en aflysning af den ellers traditionelle fejring med kaffe og kage, underholdning, bespisning og hyggeligt samvær i kinesisk inspirerede pyntede lokaler. Vi gætter på at tidspunktet – for nogle tæt på vinterferien – har været den primære årsag til den lave tilslutning …

Måske har I i stedet markeret begivenheden der hjemme med pynt og hjemmelavede kinesiske retter, eller benyttet lejligheden til at besøge den lokale kinesiske restaurant?

Kinesisk nytårsfest eller ej, så skal der jo holdes en generalforsamling jf. foreningens vedtægter. Den blev så virtuel, som vi har prøvet det før; under Covid-19 pandemien. Værd at nævne fra generalforsamlingen er, at der blev vedtaget en række ændringer af vedtægterne. Det gælder en række sproglige ændringer, som bestyrelsen på generalforsamlingen 2023 blev pålagt at arbejde med. Derudover blev det vedtaget, at unge udeboende adopterede indtil det fyldte 30. år betaler halvt kontingent, hvilket er i tråd med det som Adoption & Samfund har besluttet for deres medlemmer. Tanken er at det ikke skal være økonomien der gør at unge vælger Kinaforeningen fra.

Af flere forskellige årsager var det ikke muligt at gennemføre cafeaften om tilbagerejse i det forgangne år. I bestyrelsen er vi meget opsatte på at få stablet dette på benene i år. Ønsket er at lave et arrangement (både på Fyn/Sjælland og i Jylland) hvor der er mulighed for at snakke med adopterede og adoptanter, som har været på tilbagerejse, om hvordan en tilbagerejse opleves. Altså et arrangement både for de adopterede og adoptanter. Vi har allerede tilkendegivelser fra én familie om at medvirke som oplægsholdere.

For at finde det bedst egnede tidspunkt for afholdelse af Kinesisk Nytår i Kinaforeningen i 2025, har vi allerede på årets første bestyrelsesmøde fundet datoen for afholdelse af nytårsfesten. Kinaforeningens Nytårsfest bliver lørdag d. 1. februar 2025 📅. Vi håber således at rigtig mange af jer medlemmer af Kinaforeningen finder mulighed for at deltage i denne tilbagevendende festlige tradition.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer 🌞

Share Button

Indkaldelse til generalforsamling i Kinaforeningen 2024

Selv om der i invitationen til Nytårsfesten står, at der også afholdes generalforsamling, indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Kinaforeningen.

Generalforsamlingen afholdes:

lørdag d. 24. februar 2024 kl. 11:00 – Virtuelt.

Som medlem af Kinaforeningen, vil du snarest modtage en indkaldelse med oplysninger om mødet.

Dagsorden er jf. foreningsvedtægterne.

Share Button

Nyhedsbrev fra april

Det ser ud som om vi i Kinaforeningen, i lighed med andre foreninger, er ramt af eftervirkninger fra Covid-19 krisen.

En opgørelse af kontingentindbetalingen for 2022 viser således, at foreningen er reduceret til ca 50 familier mod tidligere mere end 300 familier!

Vi tror IKKE at det er et retvisende billede af foreningens størrelse. Vi tror det i højere grad dækker over at mange endnu ikke har fået betalt kontingentet, da der har været kontingentfritagelse for 2020 og 2021 …

Læs videre “Nyhedsbrev fra april”
Share Button

Tak for en dejlig fejring af det Kinesiske Nytår

Det var med stor glæde, at vi lørdag den 4. februar igen kunne byde velkommen til fejringen af det kinesiske nytår i Kinaforeningen.

Efter tre lange år var det med stor spænding, at vi i bestyrelsen igen skulle arrangere denne traditionsrige begivenhed i foreningens snart 25 årige historie. Tre år stort set uden aktivitet. Hvor mange ville der mon komme?

Læs videre “Tak for en dejlig fejring af det Kinesiske Nytår”
Share Button

Kinaforeningen byder Tigerens år velkommen uden Nytårsfest

På tærsklen til den helt store genåbning af samfundet, lykkedes det at afholde den årlige generalforsamling i Kinaforeningen. Denne gang virtuelt og ikke, som vi plejer, i forbindelse med foreningens afholdelser af Kinesisk Nytår. Nytårsfesten måtte igen i år aflyses pga. truslen fra Corona.

Læs videre “Kinaforeningen byder Tigerens år velkommen uden Nytårsfest”
Share Button

Indkaldelse til generalforsamling – Virtuelt

Corona igen, igen …

Vi behøver vel næppe sige det, men gør det alligevel. Corona hærger stadig, og det påvirker os endnu engang.

Det betyder at vi igen i år IKKE afholder Kinesisk Nytårsfest. Vi fastholder derimod at afholde generalforsamlingen, men denne gang virtuelt!

Medlemmer af Kinaforeningen vil i december modtage et Nyhedsbrev på e-mail. I Nyhedsbrevet står der mere om afholdelsen af generalforsamlingen 2022.

I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på at bestyrelsen har vedlagt to forslag om kontingentfritagelse med de seneste års Coronasituation som begrundelse.

Læs videre “Indkaldelse til generalforsamling – Virtuelt”
Share Button

Generalforsamling og Kinesisk Nytårsfest

Corona situationen udvikler sig stadigvæk. Nu, heldigvis, i en mere gunstig retning!

En stor del af os er blevet vaccineret, eller er godt i gang med at blive fuldt vaccineret, og vi går en gunstig tid i møde, hvor virus ikke spredes så nemt og hurtigt.

Vi er optimistiske hvad angår en tilbagevenden til mere normale tilstande, hvor vi alle kan komme i gang med en lang række at de sociale aktiviteter vi kender fra tiden før Covid-19.

Læs videre “Generalforsamling og Kinesisk Nytårsfest”
Share Button

Generalforsamlingen 2021 udskydes!

Coronasituationen taget i betragtning, har bestyrelsen på bestyrelsesmøde i dag (lørdag d. 16. januar 2021) valgt at udsætte Generalforsamlingen 2021.

Indtil videre forventer vi at Generalforsamlingen 2021 afholdes i løbet af maj måned. Vi har planlagt et bestyrelsesmøde i april hvor vi igen overvejer situationen, men forventer fortsat at afholde generalforsamlingen virtuelt.

Som annonceret, har bestyrelsen indstillet til generalforsamlingen at kontingent for 2021 bortfalder. Da der normalt udsendes kontingentopkrævning i løbet af april, har vi besluttet at udsætte opkrævningen til efter generalforsamlingens afgørelse (forhåbentlig) i maj.

Share Button

Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kinaforeningen. Se nedenstående link:

Link til Indkaldelse til Generalforsamling 2021 i Kinaforeningen

Link til Bestyrelsens “Forslag til beslutning på generalforsamling 2021 – Kontingentfritagelse 2021”

Share Button

Kinaforeningen byder hundens år velkommen

Hunden afløser hanen

Der er allerede gået over en uge siden vi holdt Kinesisk Nytårsfest i Kinaforeningen. Og sikke en nytårsfest!

Igen i år havde vi en række aktiviteter for vores børn suppleret med et par bordtennisborde venligst udlånt fra Aabenraa Statsskole. Muligheden for at lave sushi mellem kaffe og middag blev flittigt brugt, og rigtig mange havde benyttet sig af muligheden for at reservere bord til en gruppe ved tilmeldingen, så man kunne benyttelejligheden til at sidde sammen med rejsefæller under kaffen og middagen.

Selv om Scandic måtte undvære Yu Lan klarede de igen i år at diske op med en velsmagende kinesisk buffet. Bestyrelsen vil gerne udtrykke stor tak til Kim og Læs videre “Kinaforeningen byder hundens år velkommen”

Share Button