Nyt-år og generalforsamling

Et nyt (kinesisk) år er forlængst startet, men det blev uden fejring i regi af Kinaforeningen!

For få tilmeldte endte med en aflysning af den ellers traditionelle fejring med kaffe og kage, underholdning, bespisning og hyggeligt samvær i kinesisk inspirerede pyntede lokaler. Vi gætter på at tidspunktet – for nogle tæt på vinterferien – har været den primære årsag til den lave tilslutning …

Måske har I i stedet markeret begivenheden der hjemme med pynt og hjemmelavede kinesiske retter, eller benyttet lejligheden til at besøge den lokale kinesiske restaurant?

Kinesisk nytårsfest eller ej, så skal der jo holdes en generalforsamling jf. foreningens vedtægter. Den blev så virtuel, som vi har prøvet det før; under Covid-19 pandemien. Værd at nævne fra generalforsamlingen er, at der blev vedtaget en række ændringer af vedtægterne. Det gælder en række sproglige ændringer, som bestyrelsen på generalforsamlingen 2023 blev pålagt at arbejde med. Derudover blev det vedtaget, at unge udeboende adopterede indtil det fyldte 30. år betaler halvt kontingent, hvilket er i tråd med det som Adoption & Samfund har besluttet for deres medlemmer. Tanken er at det ikke skal være økonomien der gør at unge vælger Kinaforeningen fra.

Af flere forskellige årsager var det ikke muligt at gennemføre cafeaften om tilbagerejse i det forgangne år. I bestyrelsen er vi meget opsatte på at få stablet dette på benene i år. Ønsket er at lave et arrangement (både på Fyn/Sjælland og i Jylland) hvor der er mulighed for at snakke med adopterede og adoptanter, som har været på tilbagerejse, om hvordan en tilbagerejse opleves. Altså et arrangement både for de adopterede og adoptanter. Vi har allerede tilkendegivelser fra én familie om at medvirke som oplægsholdere.

For at finde det bedst egnede tidspunkt for afholdelse af Kinesisk Nytår i Kinaforeningen i 2025, har vi allerede på årets første bestyrelsesmøde fundet datoen for afholdelse af nytårsfesten. Kinaforeningens Nytårsfest bliver lørdag d. 1. februar 2025 📅. Vi håber således at rigtig mange af jer medlemmer af Kinaforeningen finder mulighed for at deltage i denne tilbagevendende festlige tradition.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer 🌞

Share Button

Kinesisk Nytårsfest i Kinaforeningen 2024

Lørdag d. 24. februar 2024 holder Kinaforeningen igen Kinesisk Nytårsfest.

Som sædvanlige er det vores store fornøjelse igen at kunne indbyde foreningens medlemmer til at deltage i den årlige fejring af det Kinesiske Nytår på Hotel Scandic i Kolding.

Familier bosat øst for Storebælt, kan igen i år få refunderet broafgiften i forbindelse med deltagelse i nytårsfesten. Du kan læse mere herom i den vedhæftede fil nederst i dette opslag.

Læs videre “Kinesisk Nytårsfest i Kinaforeningen 2024”
Share Button

Nytårsfest og generalforsamlinger – Hvor og hvornår?

Hvor blev den stiftende generalforsamling afholdt? Hvor ofte har foreningen afholdt Kinesisk Nytårsfest og generalforsamling på Sjælland? På Fyn? Hvor blev det afholdt i 2001? Hvornår blev det sidst afholdt på Sjælland? Hvornår blev det første gang afholdt på Scandic i Kolding? Hvor mange gange er det afholdt i Ringsted, i Kolding, i Roskilde, i Viborg …?

Læs videre “Nytårsfest og generalforsamlinger – Hvor og hvornår?”
Share Button

Tak for en dejlig fejring af det Kinesiske Nytår

Det var med stor glæde, at vi lørdag den 4. februar igen kunne byde velkommen til fejringen af det kinesiske nytår i Kinaforeningen.

Efter tre lange år var det med stor spænding, at vi i bestyrelsen igen skulle arrangere denne traditionsrige begivenhed i foreningens snart 25 årige historie. Tre år stort set uden aktivitet. Hvor mange ville der mon komme?

Læs videre “Tak for en dejlig fejring af det Kinesiske Nytår”
Share Button

Aktiviteter i 25 år

Vi har kigget lidt mere i gemmerne, og set efter hvilke aktiviteter der har været arrangeret for medlemmerne gennem forenings forholdsvis korte liv.

Herunder finder du en oversigt over de aktiviteter vi umiddelbart kan finde beskrevet og komme i tanke om, ved at kigge i arkiverne. En del aktiviteter er foregået samtidigt flere steder rundt om i landet. Har du kendskab til andre aktiviteter der har været arrangeret for foreningens medlemmer, må du meget gerne skrive det til os.

Læs videre “Aktiviteter i 25 år”
Share Button

Kinesisk Nytårsfest 2023

Lørdag d. 4. februar 2023 holder Kinaforeningen Kinesisk Nytårsfest.

Efter to lange år er det vores store fornøjelse igen at kunne indbyde foreningens medlemmer til at deltage den årlige fejring af det Kinesiske Nytår på Hotel Scandic i Kolding.

Som tidlige kan familier, bosat øst for Storebælt, få refunderet broafgiften i forbindelse med deltagelse i nytårsfesten. Du kan læse mere herom i den vedhæftede fil.

Sidste frist for tilmelding og betaling er søndag d. 22. januar 2023. Husk at tilmeldingen først er gældende, når vi har modtaget indbetalingen – og medlemskontingentet er betalt!

Læs videre “Kinesisk Nytårsfest 2023”
Share Button

Kinaforeningen byder Tigerens år velkommen uden Nytårsfest

På tærsklen til den helt store genåbning af samfundet, lykkedes det at afholde den årlige generalforsamling i Kinaforeningen. Denne gang virtuelt og ikke, som vi plejer, i forbindelse med foreningens afholdelser af Kinesisk Nytår. Nytårsfesten måtte igen i år aflyses pga. truslen fra Corona.

Læs videre “Kinaforeningen byder Tigerens år velkommen uden Nytårsfest”
Share Button

Generalforsamling og Kinesisk Nytårsfest

Corona situationen udvikler sig stadigvæk. Nu, heldigvis, i en mere gunstig retning!

En stor del af os er blevet vaccineret, eller er godt i gang med at blive fuldt vaccineret, og vi går en gunstig tid i møde, hvor virus ikke spredes så nemt og hurtigt.

Vi er optimistiske hvad angår en tilbagevenden til mere normale tilstande, hvor vi alle kan komme i gang med en lang række at de sociale aktiviteter vi kender fra tiden før Covid-19.

Læs videre “Generalforsamling og Kinesisk Nytårsfest”
Share Button

Generalforsamling og Nytårsfest 2021

Pga. COVID-19 har det ikke været muligt at gennemføre aktiviteter i Kinaforeningen i hele 2020, med undtagelse af foreningens årlige tilbagevendende begivenhed; Kinesisk Nytårsfest og Generalforsamlingen, 1. februar 2020.

Som tingene udvikler sig omkring COVID-19 forudser bestyrelsen desuden, at det ikke bliver muligt at gennemfører Kinesisk Nytårsfest, planlagt til afholdelse d. 30. januar 2021. Pga. arrangementets karakter og indhold ser vi ingen mening i en evt. udsættelse af arrangementet til et senere tidspunkt på året.

Det er derfor med stor beklagelse bestyrelsen hermed meddeler at Kinesisk Nytårsfest 2021 aflyses. (Se Nyhedsbrev eller hjemmesiden om Generalforsamlingen!)

Da det er generalforsamlingen som er foreningens højeste myndighed, finder bestyrelsen det nødvendigt at få gennemført den årlige generalforsamling som planlagt i forbindelse med det nu aflyste arrangement Kinesisk Nytårsfest i Kinaforeningen.

Udviklingen omkring COVID-19 gør, at bestyrelsen forudser at der fortsat vil være en række restriktioner, herunder begrænsninger i antallet af personer der må forsamles, på datoen for afholdelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i Kinaforeningen vil gennemføre Generalforsamlingen d. 30. januar 2021 kl. 11 virtuelt! (Se indkaldelse til Generalforsamling i Nyhedsbrev eller på hjemmesiden)

Hvilken applikation der vil blive brugt, har bestyrelsen endnu ikke taget stilling til.

Bestyrelsen vil naturligvis i god til inden afholdelse af mødet (minimum to uger) udsende oplysninger om hvilken applikation der vil blive brugt, så alle kan nå at sætte sig ind i hvordan det fungerer.

Kontingentopkrævning!

Situationen omkring COVID-19 har mildest talt været usikker siden marts, hvorfor bestyrelse også har været forbeholdende med at opkræve kontingent, hvilket ellers normalt finder sted i foråret. Senest har der også været udfordringer med at få gennemført PBS opkrævningen.

Det er Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, der fastsætter medlemskontingentet. Da generalforsamlingen først afholdes 30. januar 2021 (Se Nyhedsbrev og hjemmesiden), finder bestyrelsen det ikke muligt at undlade at opkræve kontingent for 2020, men samtidig kan vi ikke gennemføre opkrævningen som vi plejer!

Vi beder derfor om at kontingentet for 2020 indbetales manuelt på foreningens konto – Gerne inden året udgang!

Bestyrelsen foreslår derfor at Generalforsamlingen (Se Nyhedsbrev og hjemmeside) vedtager, at der ikke opkræves medlemskontingent for 2021 som kompensation for de manglende aktiviteter beskrevet ovenfor.

Vi håber på forståelse hos alle jer medlemmer, og ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår.

Share Button

Kinesisk Nytårsfest 2020

Lørdag d. 1. februar 2020 holder Kinaforeningen – traditionen tro – Kinesisk Nytårsfest.

Igen i år bliver arrangementet afholdt på Hotel Scandic i Kolding.

Som tidlige kan familier, bosat øst for Storebælt, få refunderet broafgiften i forbindelse med deltagelse i nytårsfesten. Du kan læse mere herom i den vedhæftede fil!

Læs videre “Kinesisk Nytårsfest 2020”
Share Button