Aktiviteter i 25 år

Vi har kigget lidt mere i gemmerne, og set efter hvilke aktiviteter der har været arrangeret for medlemmerne gennem forenings forholdsvis korte liv.

Herunder finder du en oversigt over de aktiviteter vi umiddelbart kan finde beskrevet og komme i tanke om, ved at kigge i arkiverne. En del aktiviteter er foregået samtidigt flere steder rundt om i landet. Har du kendskab til andre aktiviteter der har været arrangeret for foreningens medlemmer, må du meget gerne skrive det til os.

 • Kinesisk Nytårsfest
 • Dragedag
 • Kinesisk for børn
 • Kinesisk madlavning for børn og voksne
 • Zoodag
 • Dragonboat festival – Udflugt til Hamborg
 • Café aften
 • Foredragsaftner (SARS, et-barns politik, Special need m.m.)
 • Bowling dag
 • Dansearrangement
 • Fotokonkurrencer
 • Sejltur med Isefjordsbåden Vilhelm
 • Sommertræf i Fantasy World, Ringsted
 • Sommertræf, Kalundborg
 • Familiedag i BonBon-Land
 • Familiedag i Den Gamle By i Aarhus (CCWAA, AC og Danadopt)
 • Familieskovtur i Dyrehaven
 • Familiedag i Ebeltoft Familiepark
 • Teatertur i Ordrup – Peter Plys
 • Familiedag i Madsby legepark

Udover ovenstående aktiviteter har foreningen i en periode også afholdt mindre fotokonkurrencer såsom Ugens trold, Sommertrold og Juletrold, hvor foreningens medlemmer kunne indsende billeder af børnene fra hverdagen, hvorefter der blev afholdt en virtuelt afstemning om det bedste billede. Det var en tid hvor Bedsteforældre og venner blev “motiveret” til at klikke ind på hjemmesiden og give deres besyv med om de bedste portrætfotos 😉

Nytårsfesten har stort set været afholdt hvert år, og har suverænt trukket flest deltagere. I de første mange år blev Nytårsfesten skiftevis afholdt mellem landsdelene. I de senere år har vi fastholdt af afholde Nytårsfesten i Kolding. Dels pga. det gode samarbejde med stedet, men også fordi det viste sig at vi her kunne tiltrække flest deltagere. Foreningsmedlemmer øst for Storebælt er derfor blevet kompenseret for medudgiften over Storebæltsbroen ved deltagelse i Nytårsfesten.

Foreningens medlemmer og / eller repræsentanter fra bestyrelsen har desuden med jævne mellemrum deltaget i en række arrangementer på den Kinesiske ambassade, såsom Familie dag, Den Kinesiske Stats Fødselsdag, eller ved en række andre offentlige arrangementer i forbindelse med fejringen af det kinesiske nytår. Som noget helt særligt fik to tidsligere formænd en unik mulighed for at besøge det daværende CCAA i Kina. En enestående mulighed for at få et indblik i hvordan formidlingen af børn fra Kina foregik. En rejse du kan læse om i Biblioteket (Artikler) her på hjemmesiden.

Som en service til kommende adoptanter har foreningen også haft en kontaktliste, hvor man gennem bestyrelsen kunne komme i kontakt med familier som har adopteret børn. Den anonymiserede liste indeholdt bl.a. oplysninger om børnenes ophav (provins), alder m.m.

Selv om der de senere år stadig er kommet børn fra Kina, er det store flertal af adopterede fra Kina ved at være voksne. I bestyrelsen er vi optaget af at efterleve foreningens formål, men må også erkende at det ikke altid er lige let. Og eftersom en stor del at foreningens børn er blevet store (unge) og voksne, har vi brug for at supplere vores aktiviteter med nye tiltage målrettet dem. I regi af Adoption og Samfund (A&S) opstod for en del år siden en ungdomsafdeling, som i første omgang havde stor tilslutning. Det har dog over tid vist sig, at være svært at finde unge der kunne tage sig af det administrative, hvorfor det nu er noget A&S står for. Måske der er behov for sådan et forum i regi af Kinaforeningen?

At der stadig er masser af mindre børn og unge i vores forening ser vi især ved Nytårsfesten. Tænker du det stadig er relevant at afholde nogle af de hidtidige aktiviteter, eller har du forslag til at vi laver nogle andre aktiviteter, hører vi meget gerne fra dig 💡

På bestyrelsens vegne

Share Button

Skriv et svar